• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
ЗДТГ-ын дарга
Тамгын газрын эрхэм зорилго нь:

“Төрийн захиргааны байгууллагын мэргэшсэн чадварлаг, хариуцлага бүхий албан хаагчдаар бэхжүүлэн өндөр бүтээмжтэй ажиллан төрийн үйлчилгээг чанартай шуурхай хүргэхэд оршино” гэсэн зорилготойгоор сумын иргэдэд төрийн үйлчи...

2021-11-02 15:25:10

Дэлгэрэнгүй..
ЗДТГ-ын дарга А.Мөнхтуул

МЭНДЧИЛГЭЭ...

2021-10-06 21:50:45

Дэлгэрэнгүй..