• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
Түүхэн дурсгалт газрууд
Бичигт хадны монгол бичээс

Сумын төвөөс баруун урд зүгт 17км зайд Хар модотын баруун суга, Хайрт хан уулын ард Бичигт хад бий. Энэ хадны урд нүүрэн хэсэгт /малын бууцны ард/ ...

2021-10-28 23:04:21

Дэлгэрэнгүй..
Сумын анхны шан татсан тракторын хөшөө

Сумын төвд засмал замынхаа урд талд Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хашаан дотор Тодорхойлолт: 15м*30м хэмжээтэй шавар суурин дээр сумын тариалангийн анхны шан татсан тракторын хөшөө байна ...

2021-10-28 23:01:44

Дэлгэрэнгүй..
Бухтын дэнжийн дөрвөлжин булш

Сумын төвөөс хойд зүгт 9км зайд Бухтын дэнж гэх газар, Бор хужир голын эхэнд Хавтгай чулуугаар хашлага хийсэн дөрвөлжин булш 15 байна. дөрвөлжин булшны хэмжээ дунджаар 5*7 – 3*4м байна...

2021-10-28 18:13:43

Дэлгэрэнгүй..
Сумын анхны сургуулийн байшин

Сумын төвд засмал замынхаа урд талд Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хашаан дотор Тодорхойлолт: Сумын анхны сургуулийн байшин. 80см-ийн чулуун суурьтай, хүрэн өнгийн модон 2 давхар. Гурвалжин дээвэртэй. Байшин...

2021-09-22 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..