• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
Төсөв
2024.05.09-нд зээл олгов

...

2024-05-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Баян хунхуй хоршоонд 34,8 сая төгрөгийн зээл олгов

...

2024-01-11 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ХХС-аас зэл авсан иргэдийн судалгаа

...

2024-01-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
сум хөгжүүлэх сангийн зээл олголт

...

2021-11-02 18:17:08

Дэлгэрэнгүй..
2021 онд сум хөгжүүлэх сангаас 24 иргэн 164,250,000.00 төгрөгийн зээл олгожээ

Тодруудбал...

2021-11-02 17:38:16

Дэлгэрэнгүй..
сум хөгжүүлэх сан төсөв

...

2021-11-02 00:39:54

Дэлгэрэнгүй..