• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
Төсөв
сум хөгжүүлэх сангийн зээл олголт

...

2021-11-02 18:17:08

Дэлгэрэнгүй..
2021 онд сум хөгжүүлэх сангаас 24 иргэн 164,250,000.00 төгрөгийн зээл олгожээ

Тодруудбал...

2021-11-02 17:38:16

Дэлгэрэнгүй..
сум хөгжүүлэх сан төсөв

...

2021-11-02 00:39:54

Дэлгэрэнгүй..