• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
Чандмань 1- р баг
багийн иргэдийн нийтийн хурал

Чандмань 1-р багийн Иргэдийн нийтийн хурал боллоо. Тус хуралдаанаар: 1. БИНХ-н 2024 оны 1,2 дугаар хуралдааны тайлан 2. Багийн засаг даргын 2024 онд хийж гүйцэтгэсэн ажил Чандмань баг дээр хийгдсэн ажлуудын танилцу...

2024-03-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЧАНДМАНЬ 1-РБАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА Г.ТӨРБАДРАХ

...

2021-10-06 22:43:27

Дэлгэрэнгүй..