• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
Сум хөгжүүлэх сан
3 МОДУЛЬ СУРГАЛТЫН ТУХАЙ

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ 3 МОДУЛЬ СУРГАЛТАНД ДАВХАРДСАН ТООГООР 14 ХОРШООЛОГЧДЫГ ХАМРУУЛЛАА...

2022-03-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

СУМЫН ИТХ-ЫН 2022 ОНЫ 3-Р САРЫН 02-НЫ 07 ТООТ ТОГТООЛООР СХС-Г ХХС БОЛГОН ӨӨРЧИЛСӨН..........

2022-03-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЖУРАМ БА СУРГАЛТ

2022 ОНЫ 02 САРЫН 24-НД ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЖУРАМ, ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ, ХХС-ИЙН 2021 ОНЫ ТАЙЛАН, ТӨСӨЛ БИЧИХ ТАЛААР ЗӨВЛӨМЖ ЗЭРЭГ СЭДВЭЭР 30 ИРГЭНД СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ....

2022-02-24 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..