• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
Төв нутгийн түүхт 100 жил "Цагаан сар" 2023 үзэсгэлэн худалдаанд манай сумын үйлдвэрлэл эрхлэгчид амжилттай оролцож байна.

ТӨВ НУТГИЙН 100 ЖИЛ-ЦАГААН САР 2023 үзэсгэлэн худалдаа энэ сарын 12-нд төв аймагт болж өнгөрлөө.

2023-02-13 11:05:04