• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Д.Саран-Эрдэнээр ахлуулсан ажлын хэсэг Баянчандмань суманд ажиллаж байна

Төв аймгийн Засаг даргын А/304 тоот захирамж гарсантай холбогдуулан сумдын болон Төсөвт байгууллагуудад Засгийн газрын тогтоол  шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх, Аймгийн Засаг даргын нэрэмжти үзлэг”-ийг энэ сарын 16-18 ны хооронд зохион байгуулахаар болсон билээ. Манай суманд өнөөдөр аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Д.Саран-Эрдэнээр ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байна

             

           Эх сурвалж: ЗДТГ-Цахим үйлчилгээний ажилтан

 

2022-06-17 00:00:00