• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ

НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
2022.05.06

10:00-16:00 Сургууль дээр бүх мэргэжлийн ангиудын багш суралцагчдын бүтээлийн үзэсгэлэн гаргана
11:30-13:00 Тогоочийн мэргэжлийн багш суралцагчдын хоолны үзэсгэлэн худалдаа байгууллагуудаар явж үйлчилнэ
11:30-13:00 Хүлэмжийн мэргэжлийн бүтээгдэхүүнийг байгууллагуудаар явж худалдаа зохион байгуулна
13:00-15:00 Сургуулийн урд талбайд авто скайнераар оношлогоо үнэгүй хийнэ
14:00-15:30 Барилгын цахилгаанчин мэргэжлийн багш суралцагчид байгууллагуудаар цахилгааны гэрэл разетка унтраалга солих, засварлах үйлчилгээ хийнэ
13:00-15:00 Сургуулийн урд талбайд гагнуурын мэргэжлийн багш суралцагчид гагнуурын ажил үнэгүй хийж үйлчилнэ

2022-05-06 10:14:51