• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
ЭЗЭМШИЛ БОЛОН ӨМЧЛӨЛ ГАЗРАА МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ОРУУЛААРАЙ

2022.03.29 #МЭДЭЭЛЭЛ

Захирамжаар 8862 иргэн газар өмчилсөн ба үүнээс 5095 нэгж талбарыг одоогийн байдлаар цахим санд оруулаад байна.

Газрын цахим системд бүртгэгдээгүй оруулах шаардлагатай 3767 иргэний бүртгэл байна.

Харин ЭЗЭМШЛИЙН хувьд 6270 иргэн, аж ахуй нэгж Захирамжаар газар эзэмшсэн бөгөөд үүнээс мэдээллийн санд 3965 нэгж талбар орсон харин 2305 иргэний мэдээлэл мэдээллийн санд ороогүй байгаа тул

Иргэд та бүхэн E-GAZAR цахим системд бүртгүүлж өөрийн газраа цахим мэдээллийн санд орсон эсэхийг яаралтай шалгаж ороогүй бол бичиг баримттайгаа газрын даамал дээр ирж мэдээллээ оруулна уу.

2022-03-29 00:00:00