• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
Барилга хот байгуулалтын яамны сайд Б.Мөнхбаатар

Барилга хот байгуулалтын яамны сайд Б.Мөнхбаатар

ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААР ИРГЭДТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ уулзалт хийх гэж байгаа тул иргэд та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу.

2021-12-17 00:00:00