• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
ШИНЭ ЖИЛ ТЭМДЭГЛЭХ ТУХАЙ

#ИРГЭДИЙН_АНХААРАЛД

ЭНЭ ЖИЛ НИЙТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭГ ХОРИГЛОСОН.

ХЭСЭГ БҮЛГЭЭРЭЭ ШИНЭ ЖИЛ ТЭМДЭГЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ БАЙГАА ИРГЭДИЙН ХУВЬД ТУХАЙН ШИНЭ ЖИЛД ОРОХ ХҮН НЭГ БҮРИЙН 3-Р ТУН ВАКЦИНД ХАМРАГДСАН ТУХАЙ БИЧГИЙГ СУМЫН ОНЦГОЙ КОМИСС-Д ТАНИЛЦУУЛЖ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВНА.

СУМЫН ОНЦГОЙ КОМИСС

2021.12.09

2021-12-09 00:00:00