• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
ЕБС-ийн амралт 2021.12.18-аас эхэлнэ.

МЭДЭЭЛЭЛ

ЕБС-ийн амралт 2021.12.18-аас эхэлнэ.

Нийслэлийн сургуулиуд сүүлийн долоо хоног буюу 12 дугаар сарын 13-17-ны өдрүүдэд 100 хувь цахимаар хичээллэнэ.

Цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг нийслэлд 2021.12.10-аас, орон нутагт 2021.12.18-аас түр зогсооно. Эрсдэлт бүлгийн хүүхдүүдийг танхимын сургалтад үргэлжлүүлэн хамруулах боломжийг нээлттэй үлдээхээр шийдвэрлэв.

Их дээд сургуулиуд 2021.12.10-аас амарна.

Боломжит шалгалтыг цахимаар зохион байгуулна.

Танхимын шалгалтыг 2 дугаар сард зохион байгуулна.

#ЭхСурвалж: БСШУЯ

2021-12-08 00:00:00