• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
Шүлхийн мэдээлэл

Өнөөдрийн байдлаар голомтын орчим болон сумын төвийн нийт 4200 бод, 5500 бог малыг вакцинжуулалтад хамруулаад байна.
Дахин нэмэлтээр аймгийг МЭГазраас 5000 бод, 5000 богд хийх нийт 10 мянган тун вакцин манай суманд хуваарилагдсаныг өнөөдөр мал эмнэлгийн тасгийн малын эмч татан авчирлаа.

2021-12-01 00:00:00