• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
МОНГОЛ УЛСАД ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГОТОЙ УЯЛДСАН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТӨӨР ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ НЬ ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ӨНӨӨДӨР МАНАЙ СУМАНД БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ.

МОНГОЛ УЛСАД ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГОТОЙ УЯЛДСАН ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТӨӨР ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ НЬ ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ӨНӨӨДӨР МАНАЙ СУМАНД БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ.

ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ:

ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Г.ӨНӨРБАЯР, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН ДАРГА С.ДАМБИЙ, ЕВРОПЫН ХОЛБООНООС МОНГОЛ УЛСАД СУУХ ОНЦ БӨГӨӨД БҮРЭН ЭРХТ ЭЛЧИН САЙД АКСЕЛЬ НИКЭЙЗ, НҮБ-ИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСЛИЙН БАГ, ТӨВ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС, ТӨВ АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР , ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР, БАЯНЧАНДМАНЬ СУМЫН ЗДТГ, БАЯНЧАНДМАНЬ ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖ, БАЯНЧАНДМАНЬ СУМЫН АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ, ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АЖЛЫН ХЭСЭГ

ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ЗОРИЛГО:

ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЧАНДМАНЬ СУМЫН АЖИЛГҮЙ ИРГЭД, АЖИЛ ХАЙГЧИД, АЖИЛ ОЛГОГЧИД ХӨДӨЛМӨРИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНД, ХАНДАН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХ, УЛМААР ӨӨРИЙН УР ЧАДВАР, ХЭРЭГЦЭЭГЭЭ ХАМТРАН ТОДОРХОЙЛОХ ЗАМААР ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ, ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД ОРОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАЙГАА БОЛОМЖИТ ДЭМЖЛЭГ, ТУСЛАЛЦААГ ТӨРӨӨС ЦОГЦООР НЬ АВАХ БОЛОМЖУУДЫГ ХЭЛЭЛЦЭХ, УГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АРГА ХЭЛБЭРИЙГ ЦААШИД ТОГТВОРТОЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖУУДЫГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ

2021-11-23 19:14:03